Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczanie majątku firmy | Odpowiedzialność Cywilna | Obowiązkowe Ubezpieczenie OC zawodowe | Ubezpieczenie OCP przewoźnika drogowego | Gwarancja przewoźnika drogowego do licencji | Inne Gwarancje Ubezpieczeniowe

Dlaczego warto zainteresować się OC dla firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej, oprócz perspektywy zysku i zadowolenia z sukcesu, niesie z sobą również szereg ryzyk. Warto się przed nimi ochronić, w czym pomoże ubezpieczenie OC firmy. Pozwoli ono na pokrycie szkód, powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania powierzonych zleceń. Umożliwi również wypłatę świadczenia klientom, którzy powierzyli firmie swoje mienie i uległo ono uszkodzeniu. W miarę rozwoju świadomości konsumentów, coraz częściej wchodzą oni na drogę sądową. Rośnie więc również popularność OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie OC firmy powinno zainteresować każdego właściciela prowadzącego biznes lub wykonującego określony zawód (np. przewoźnik, lekarz, kosmetyczka, nauczyciel,…).      

A co z majątkiem firmy?

Równie istotne jest także ubezpieczenie majątku firmy. Takie ubezpieczenie może obejmować:

  • budynki i budowle,
  • nakłady inwestycyjne,
  • maszyny i urządzenia,
  • wyposażenie,
  • szyby i inne tłukące się przedmioty,
  • środki obrotowe i niskocenne składniki majątku,
  • mienie osób trzecich,
  • mienie pracownicze,
  • wartości pieniężne.

Wymienione wyżej mienie można objąć ochroną ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, od przepięć, wandalizmu i innych ryzyk.